Anglický jazyk pro veřejnou správu

englishVeřejná správa pokrývá pestrou škálu témat a tento kurz poskytuje příležitost je zvládnout a naučit se je používat v cizím jazyce. V jednotlivých hodinách si prostřednictvím cvičení zaměřených na různé oblasti jazyka (mluvený i písemný projev, čtení, poslech) rozšíříte znalosti všeobecného i terminologického jazyka z různých oblastí veřejné správy. Výstupem pak bude adekvátní, srozumitelný projev odpovídající dané úrovni.

 ZÁKLADNÍ INFORMACE

Pro koho je kurz určen: Kurz je určen pro osoby, které působí v oblasti veřejné správy (státní správy i samosprávy), kteří se chtějí naučit oborovou angličtinu ve svém poli působnosti a ovládají angličtinu na mírně pokročilé úrovni.
Lektor: Bc. Jakub Nohavica, interní lektor komunikačních dovedností, tlumočník a překladatel pro státní i nestátní organizace (Vysoké školy, Ministerstvo vnitra, Úřad regionální rady atd.).

Odborná témata, na která bude kurz zaměřen:

1. Struktura úřadů v ČR
2. Struktura EU
3. Komunikace při oficiálním jednání
4. Bydlení
5. Sociální oblast
6. Bezpečnost
7. Veřejné finance
8. Krizový management
9. Sociální politika
10. Environmentální právo
11. Projektový management I.
12. Projektový management II.

Termín: 10. 3. 2016 (ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.; Švabinského 1749/19, 70200 Ostrava) – pravidelně bude výuka probíhat každý čtvrtek od 15:15-16:45.

Cena: 3200 Kč s DPH (v případě přihlášení a úhrady kurzu do 15. 2. 2016 = SLEVA 10%) – v ceně je zahrnuta i učební kniha

Délka: Výuka bude probíhat ve 12 výukových blocích po 90 minutách.

Počet účastníků: 8 osob (kurzy jsou realizovány při obsazení min. 6 osob)

V případě zájmu je možno uspořádat třídenní kurz (Pátek-Neděle) v termínu 29.4.-1.5.2016. Dotace je 18 hodin (pátek 6 hodin, sobota 8 hodin, neděle 4 hodiny), cena zůstává stejná (3200 Kč s DPH).

Pokud máte další dotazy, kontaktujte nás prosím na email vzdelavani@accendo.cz