Zajištění bezpečnosti v obci a predikce kriminality s využitím moderních IT technologií

mmw-crime-prediction-0711Cílem kurzu je seznámit účastníky, jak implementovat moderní postupy a nástroje v oblasti mapování, analýz a predikce kriminality do vlastního prostředí a činnosti pracovníků na úřadech/obcích. Po absolvování kurzu získají účastníci znalosti a zkušenosti, jak zlepšit svou práci tak, aby bylo možné ještě účinněji a cíleněji zajišťovat bezpečí občanů, a to i v podmínkách, kdy se rozpočty v organizacích snižují.
Dále budou účastníci seznámeni s praktickými zkušenostmi v oblasti mapování, analýz, predikce kriminality a využívaných nástrojů v zahraničí a ČR, které jsou přenositelné do prostředí a podmínek dané organizace či obce.

Akreditace: Ministerstvo vnitra  (AK/PV-169/2016, AK/VE-111/2016)

.ZÁKLADNÍ INFORMACE

Termín / Cena:

Ostrava: 2. 6. 2016 / 1500 Kč bez DPH

Praha: 26. 5. 2016 / 2000 Kč bez DPH

Délka: 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků: 20 osob (kurzy jsou realizovány při obsazení min. 6 osob)

Místo konání:

Ostrava: Švabinského 1749/19, Ostrava,  702 00

Praha: Vysoká škola podnikání a práva, a.s., Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5

OBSAH KURZU:

  1. Úvod do prostorových analýz, informací a nástrojů
  2. Mapování a predikce kriminality
  3. Praktické přístupy ve světě v oblasti mapování, analýz a predikce kriminality
  4. Programové prostředky – nejčastěji využívané predikční analytické nástroje a softwary.
  5. Zveřejňování informací o kriminalitě občanům, formou map kriminality a dalších statistických údajů.

Pokud máte další dotazy, kontaktujte nás prosím na email vzdelavani@accendo.cz