AKTUALITY

Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016–2025

Překlad není dostupný

Hodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013

Překlad není dostupný

Závěrečné vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP Severovýchod

Překlad není dostupný

Hodnocení dopadů realizovaných projektů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Překlad není dostupný

Situační analýza Ostrava – Podkladová analýza ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy

Překlad není dostupný

Evaluace projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

Překlad není dostupný

Studie individuálních schopností starostů v obcích 1. typu

Překlad není dostupný

Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou

Překlad není dostupný

Analýza vnitřního a vnějšího prostředí, rozbor faktorů determinujících poskytování dotací zejména v oblasti hudebního, divadelního, tanečního, filmového, výtvarného umění a literatury

Překlad není dostupný

Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy (2016 – 2025)

Překlad není dostupný