NEWS

Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016–2025

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Hodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Závěrečné vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP Severovýchod

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Hodnocení dopadů realizovaných projektů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Situační analýza Ostrava – Podkladová analýza ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Evaluace projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Studie individuálních schopností starostů v obcích 1. typu

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Analýza vnitřního a vnějšího prostředí, rozbor faktorů determinujících poskytování dotací zejména v oblasti hudebního, divadelního, tanečního, filmového, výtvarného umění a literatury

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy (2016 – 2025)

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.