NEWS

Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016–2025

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Hodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Závěrečné vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP Severovýchod

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Hodnocení dopadů realizovaných projektů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Situační analýza Ostrava – Podkladová analýza ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Evaluace projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Studie individuálních schopností starostů v obcích 1. typu

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Analýza vnitřního a vnějšího prostředí, rozbor faktorů determinujících poskytování dotací zejména v oblasti hudebního, divadelního, tanečního, filmového, výtvarného umění a literatury

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy (2016 – 2025)

Sorry, this entry is only available in Čeština.