AKTUALNOŚCI

Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016–2025

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Hodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Závěrečné vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP Severovýchod

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Hodnocení dopadů realizovaných projektů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Situační analýza Ostrava – Podkladová analýza ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Evaluace projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Studie individuálních schopností starostů v obcích 1. typu

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Analýza vnitřního a vnějšího prostředí, rozbor faktorů determinujících poskytování dotací zejména v oblasti hudebního, divadelního, tanečního, filmového, výtvarného umění a literatury

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy (2016 – 2025)

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.