KURZY

Analytická kreativita

ankreaKurz je zaměřen na rozvoj kreativního analytického přístupu při výkonu správních činností, řešení problémů, tvorbě strategií, vyhodnocování situací v transformující se společnosti, zaměřené na včasné identifikování rizik, potenciálních ohrožení a jejich řešení (často i nestandardních), a to jak v organizacích, tak i v širším území. Cílem kurzu je předat účastníkům zmíněné dovednosti na základě praktických cvičení vyhodnocování situací (případové studie) tak, aby byly použitelné v jejich každodenní praxi. Mezi další cíle programu patří seznámit účastníky s procesy jak správně stanovit výzkumně-analytický problém a určit způsob řešení s použitím dostupných zdrojů a využitím nových řešení v krizových situacích.

Akreditace: Ministerstvo vnitra  (AK/PV-390/2015, AK/VE-266/2015)

Bytová politika v praxi – tvorba bytové koncepce

bytCílem kurzu je seznámit účastníky semináře s aktuálními trendy v bytové politice a v tomto kontextu se socio-ekonomickými procesy ve městech a s možnostmi, jak na ně reagovat při formování bytové politiky města. Pozornost bude věnována finančním modelům obecní bytové politiky, návrh možností financování, jak pro udržení stávajícího bytového fondu, tak i v oblasti přípravy nové výstavby, včetně návrhu komplexního systému řešení pro celé město.

Akreditace:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
(2015/0895-SP/VP),
Ministerstvo vnitra 
(AK/PV-391/2015, AK/VE-267/2015)