Rozbor udržitelného rozvoje území 2016

ruruCílem kurzu je účastníky seznámit s možnostmi postupů zpracování územně analytických podkladů (včetně rozboru udržitelného rozvoje území) a se zásadami tvorby indikátorů. Hlavním motivem semináře je princip proměňte data a indikátory ve znalost o Vašem území. Dále budou účastníci seznámeni s principy prostorového plánování, propojení územního plánování a socioekonomického rozvoje území, strukturou osídlení a jejího průměru do prostorového plánování.

Účastníkům budou popsány aktuální informace týkající se územně plánovací činnosti, budou seznámeni se stěžejními problémy urbanismu, budou jim popsány nové trendy v územním plánování a nové přístupy v územně plánovací činnosti (včetně zpracování územně analytických podkladů). V rámci semináře budou dále probírána témata udržitelného rozvoje území, datových zdrojů a jejich důležitosti pro zpracování vyváženosti pilířů – ekonomického, sociálního a environmentálního.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Termín / Cena: 

Praha: 7.-8. června 2016 / 4000 Kč bez DPH

Délka: 16 vyučovacích hodin

Počet účastníků: 20 osob (kurzy jsou realizovány při obsazení min. 6 osob)

Místo konání:

Praha: Odborů 289/10, Praha2, 120 00

Pokud máte další dotazy, kontaktujte nás prosím na email vzdelavani@accendo.cz

OBSAH KURZU

  1. Přirozené regiony, polycentrická struktura osídlení a její využití v prostorovém (včetně územního) plánování
  2. Udržitelný rozvoj území
  3. Datové zdroje a tvorba indikátorů
  4. Vyváženost a její vizualizaci
  5. Problémový výkres
  6. Vyhodnocování vlivu na udržitelný rozvoj
  7. Další možnosti využití RURU

Lektoři:

  • doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.
  • Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.
  • Ing. Michal Samiec