Systematizace strategického řízení a plánování (Sokolov)

sokolovV rámci projektu „Systematizace strategického řízení a plánování s důrazem na následnou implementaci projektových opatření“, registrační číslo CZ.1.04./4.1.01/53.00024, byly vytvořeny následující dokumenty: Sociodemografická analýza, Výzkum veřejného mínění obyvatel, podnikatelů a dalších zájmových subjektů, v jehož rámci proběhl výzkum občanů (500 respondentů metodou CATI) a podnikatelů (100 respondentů metodou CATI), Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov (tvorba analytické, návrhové a realizační části).

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov zahrnuje obecné střednědobé záměry (programy) rozvoje města, ale i konkrétní cíle (projekty), jejichž realizace přispěje k naplnění daných záměrů a dosažení strategické vize. V rámci strategie úřadu byla zpracována komunikační platforma a procesní model strategického řízení města Sokolov, jehož součástí je Procesní model, Analýza vnějších procesů komunikace MěÚ s veřejností, Marketingová strategie a Metodika implementace strategických dokumentů do činnosti MěÚ Sokolov).

Dále byl vytvořen Integrovaný plán města. Integrovaný plán rozvoje měst je zpracován v oblasti problematiky evropských fondů a jejich čerpání v programovém období 2007 – 2013, bude dopracován na základě zveřejněných parametrů čerpání dotací z evropských fondů pro příští programové období 2014+. Poslední činností bylo provedení evaluace zaváděného systému (vytvoření evaluačních dotazníků, realizace evaluačního dotazníkového šetření a vyhodnocení, zpracování evaluačního dokumentu).