Zlepšení systému řízení lidských zdrojů ORP Benešov

benesovV rámci zakázky Zlepšení systému řízení lidských zdrojů obce s rozšířenou působností Benešov (2011) byl vypracován plán rozvoje úřadu. Za účelem zlepšení systému řízení lidských zdrojů a manažerských dovedností bylo realizováno odborné poradenství (aktivita I.) a proběhla realizace vzdělávacích aktivit (aktivita II.). V rámci odborného poradenství byl sestaven individuální plán rozvoje každého zaměstnance (s doporučením jeho dalšího profesního vzdělávání) se zaměřením na rozvoj manažerských dovedností. Hlavní činností dílčího plnění byla realizace příslušných vzdělávacích aktivit/kurzů a školení s individuálním přístupem.