EVALUACE

(Čeština) Ex-post evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Výzkum stanovení ukazatelů rozvoje venkova a analýza jeho image jako součást vyhodnocování naplňování Koncepce rozvoje venkova

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Externí posouzení systému zajištění kvality na Akademii múzických umění v Praze

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Metodické doporučení: Propojení strategických dokumentů s finančními zdroji

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Hodnocení dopadu systémových změn ve vysokém školství

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Evaluace projektů pedagogických fakult a fakult vzdělávajících učitele financovaných z OP VVV

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Evaluace efektivity komunikačních aktivit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Ex post hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Hodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Závěrečné vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP Severovýchod

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.