SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

(Čeština) Komunitní plán sociálních služeb SO ORP Slaný na období 2025-2028 (v realizaci)

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Plán rodinné politiky města Benešov

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje pro všechny generace na období 2020-2030

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Sociologická analýza ubytoven v Hranicích

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji na obecní úrovni

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Rozvoj dobrovolnictví v ČR

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Plán zdraví města Brna 2018 – 2030

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Koncepce rodinné politiky pro městkou část Praha 13 na období 2018 – 2024

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Situační analýza Ostrava – Podkladová analýza ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Mezinárodní komparace daňových opatření podporujících rodiny s dětmi

Komparativní analýza realizovaná na základě zadání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v období 06 – 08/2014. Cílem zakázky bylo provedení komparace daňových systémů v rámci 15 vybraných zemí OECD se zaměřením na pro-rodinná daňová opatření včetně jejich účinků a dopadů na situaci rodin, jejich příjmy a životní úroveň, pracovní aktivitu rodičů, vzdělání dětí apod. Na základě komparativní analýzy byla identifikována možná přenositelná daňová opatření do systému podpory rodin s dětmi v České republice a byl tak vytvořen podklad pro rozvíjení koncepční podpory rodin v rámci jednotlivých oblastí veřejných politik ČR.