KONCEPCE BYDLENÍ

(Čeština) Koncepce bydlení statutárního města Přerov do roku 2035

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Koncepce rozvoje bydlení statutárního města Opava na období 2021 až 2030

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Sociologická analýza ubytoven v Hranicích

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Strategie bydlení města Brna 2018 – 2030

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Analýza struktury obecních bytů v ČR

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Situační analýza Ostrava – Podkladová analýza ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Analýza a řešení problematiky ubytoven na území SMO v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

ubytovnyV rámci projektu „Analýza a řešení problematiky ubytoven na území statutárního města Ostravy v krátkodobém a dlouhodobém horizontu“ společnost PROCES provedla rozsáhlou analýzu současného stavu komerčních ubytoven na území města včetně struktury v nich ubytovaných osob.

av

Provedení situačních analýz formou aplikovaných výzkumů v lokalitách vybraných ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v roce 2012 a 2013 – lokalita Mikulovice, město Šternberk

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Bytová politika SMO na úrovni magistrátu a jednotlivých městských obvodů včetně rozboru financování

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Studie o stavu bezdomovectví

bezdStudii o stavu bezdomovectví pro Magistrát města Ostravy zpracoval v roce 2012 společný tým odborníků konsorcia společnosti PROCES a výzkumné instituce ACCENDO. Cílem tohoto projektu výzkumné povahy byla analýza jevů spojených s bezdomovectvím, zmapování výskytu bezdomovců a jejich struktury na území města Ostravy.