KONCEPCE BYDLENÍ

(Čeština) Koncepce rozvoje bydlení města Turnov na období 2024–2034 (v realizaci)

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Koncepce bydlení statutárního města Přerov do roku 2035

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Koncepce rozvoje bydlení statutárního města Opava na období 2021 až 2030

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Sociologická analýza ubytoven v Hranicích

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Strategie bydlení města Brna 2018 – 2030

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Analýza struktury obecních bytů v ČR

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Situační analýza Ostrava – Podkladová analýza ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Analýza a řešení problematiky ubytoven na území SMO v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

ubytovnyV rámci projektu „Analýza a řešení problematiky ubytoven na území statutárního města Ostravy v krátkodobém a dlouhodobém horizontu“ společnost PROCES provedla rozsáhlou analýzu současného stavu komerčních ubytoven na území města včetně struktury v nich ubytovaných osob.

av

Provedení situačních analýz formou aplikovaných výzkumů v lokalitách vybraných ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v roce 2012 a 2013 – lokalita Mikulovice, město Šternberk

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Bytová politika SMO na úrovni magistrátu a jednotlivých městských obvodů včetně rozboru financování

Sorry, this entry is only available in Čeština.