MEZINÁRODNÍ STUDIE

(Čeština) Ex-post evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Rozvoj dobrovolnictví v ČR

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Analýza rozsahu výkonu veřejné správy v jednotlivých statutárních městech, městských částech a městských obvodech

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Hodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Kvantifikace výchozích a cílových hodnot vybraných ukazatelů výsledku Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014 – 2020

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Mezinárodní srovnávací studie v oblasti mapování kriminality

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Mezinárodní komparace daňových opatření podporujících rodiny s dětmi

Komparativní analýza realizovaná na základě zadání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v období 06 – 08/2014. Cílem zakázky bylo provedení komparace daňových systémů v rámci 15 vybraných zemí OECD se zaměřením na pro-rodinná daňová opatření včetně jejich účinků a dopadů na situaci rodin, jejich příjmy a životní úroveň, pracovní aktivitu rodičů, vzdělání dětí apod. Na základě komparativní analýzy byla identifikována možná přenositelná daňová opatření do systému podpory rodin s dětmi v České republice a byl tak vytvořen podklad pro rozvíjení koncepční podpory rodin v rámci jednotlivých oblastí veřejných politik ČR.

Analýza státní podpory aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje

The subject of matter of this contract is the “Analysis of the State aid for applied medical research and development“. The main goal is to draw up a report focused on possibilities and forms of State aid in the field of applied medical research and development including an analysis of current options of State aid in the filed of applied research in health care, biotechnology an biomedicine.