VYBRANÉ PROJEKTY

(Čeština) Ex-post evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Studie usměrnění cestovního ruchu v regionu Šumavy

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Územní studie – Vyhodnocení území ostravské aglomerace z hlediska rizika přehřívání

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Metodické doporučení: Propojení strategických dokumentů s finančními zdroji

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Hodnocení dopadu systémových změn ve vysokém školství

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Analýza absorpční kapacity operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji na obecní úrovni

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Marketingová strategie (Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025)

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území

Metodika je výstupem výzkumného projektu Technologické agentury České republiky Udržitelný rozvoj v územním plánování financovaného z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (č. TB010MMR028). Výzkumný projekt byl zpracováván na základě zadání výzkumné potřeby Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.