COOPERATE

  • ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.
  • Atelier T-plan, s.r.o.
  • Institu geoinformatiky, VŠB – Technická univerzita Ostrava
  • Evropský výzkumný institut sociální práce, Ostravská univerzita
  • Vysoká škola podnikání, a. s.
  • COWI AS (Norsko) tvorba simulačních modelů vývoje oblasti Sor Varanger, tvorba rozvojových scénářů, analýza turismu a ekoturismu pro oblast Sor Varanger
  • Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava