REFERENCES

(Čeština) Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Beroun

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Program rozvoje města Hranice na roky 2020 – 2030

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Strategický plán rozvoje městské části Praha 12 na období 2020 až 2026

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Sociologická analýza ubytoven v Hranicích

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Analýza absorpční kapacity operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji na obecní úrovni

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Strategický plán rozvoje města Trutnova na období 2020 – 2025

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Evaluace efektivity komunikačních aktivit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Rozvoj dobrovolnictví v ČR

Sorry, this entry is only available in Čeština.