REFERENCES

(Čeština) Analýza institucionalizace a posílení motivace metropolitní spolupráce v pražsko-středočeském prostoru (TITSMV217) (v realizaci)

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Ex-post evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (v realizaci)

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Výzkum stanovení ukazatelů rozvoje venkova a analýza jeho image jako součást vyhodnocování naplňování Koncepce rozvoje venkova (v realizaci)

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Studie usměrnění cestovního ruchu v regionu Šumavy (v realizaci)

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Územní studie – Vyhodnocení území ostravské aglomerace z hlediska rizika přehřívání

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Externí posouzení systému zajištění kvality na Akademii múzických umění v Praze

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Koncepce kultury města Havířova 2022-2030

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Metodické doporučení: Propojení strategických dokumentů s finančními zdroji

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Aktualizace strategického plánu rozvoje města Hradec Králové do roku 2040

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Hodnocení dopadu systémových změn ve vysokém školství

Sorry, this entry is only available in Čeština.