REFERENCES

(Čeština) Zpracování strategického plánu rozvoje města Klášterce nad Ohří

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Analýza struktury obecních bytů v ČR

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Výzkum vnitrostátní migrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel ČR

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Analýza dopadů rušení úřadů na socioekonomický vývoj v daných lokalitách

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016–2025

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Hodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Závěrečné vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP Severovýchod

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Hodnocení dopadů realizovaných projektů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Situační analýza Ostrava – Podkladová analýza ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Evaluace projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

Sorry, this entry is only available in Čeština.