REFERENCES

(Čeština) Koncepce rozvoje bydlení města Turnov na období 2024–2034 (v realizaci)

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Aktualizace Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb (v realizaci)

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) 6. úplná aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) 2024 (v realizaci)

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Koncepce bydlení statutárního města Přerov do roku 2035

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Analýza institucionalizace a posílení motivace metropolitní spolupráce v pražsko-středočeském prostoru (TITSMV217) (v realizaci)

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Ex-post evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Zmapování činností a na ně navázaných personálních kapacit v rámci podpory MŠ, ZŠ A SŠ na úrovni jednotlivých krajů

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Výzkum stanovení ukazatelů rozvoje venkova a analýza jeho image jako součást vyhodnocování naplňování Koncepce rozvoje venkova

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Studie usměrnění cestovního ruchu v regionu Šumavy

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Územní studie – Vyhodnocení území ostravské aglomerace z hlediska rizika přehřívání

Sorry, this entry is only available in Čeština.