STRATEGICKÉ, KONCEPČNÍ A ROZVOJOVÉ DOKUMENTY

Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016–2025

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Studie individuálních schopností starostů v obcích 1. typu

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Strategický plán udržitelného rozvoje městské části Praha 8 na období 2017 – 2026

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Zpracování strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014 – 2020

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst

Projekt „Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst“ (číslo projektu TB020MMR024) je realizován na základě výzkumné potřeby Ministerstva pro místní rozvoj ČR vyhlášené v programu BETA Technologické agentury České republiky. Doba řešení:2014-2015.

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary

ipru_kvIntegrované územní investice jsou nástrojem k realizaci územních strategií a efektivnímu využití investic. Jedním z těchto nástrojů je Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ), jehož vytvoření pro Karlovarskou aglomeraci bylo předmětem veřejné zakázky zpracovávané společností PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Mezinárodní komparace daňových opatření podporujících rodiny s dětmi

Komparativní analýza realizovaná na základě zadání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v období 06 – 08/2014. Cílem zakázky bylo provedení komparace daňových systémů v rámci 15 vybraných zemí OECD se zaměřením na pro-rodinná daňová opatření včetně jejich účinků a dopadů na situaci rodin, jejich příjmy a životní úroveň, pracovní aktivitu rodičů, vzdělání dětí apod. Na základě komparativní analýzy byla identifikována možná přenositelná daňová opatření do systému podpory rodin s dětmi v České republice a byl tak vytvořen podklad pro rozvíjení koncepční podpory rodin v rámci jednotlivých oblastí veřejných politik ČR.

Strategie ITI Plzeňské aglomerace

ITI2Tato studie byla vytvořena v rámci projektu „OPTP 2007-2013“, s registračním číslem projektu „CZ.1.08/3.2.00/14.00320“. Integrované územní investice (dále jen “ITI”) představují realizaci integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti, která zahrnuje klíčové investice řešící problémy daného území s využitím financování z více než jedné prioritní osy jednoho nebo více programů Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen “ESIF”).

Zpracování analytické části IPRÚ Liberec

1Předmětem projektu bylo zpracování socioekonomické analýzy území, problémové analýzy, analýzy potřeb a manažerského shrnutí pro Integrovaný plán rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ). Cílem analýzy bylo komplexní zhodnocení situace území, pojmenování a vyhodnocení vývojových trendů (pozitivních a negativních, vnějších a vnitřních), vyhodnocení efektu rozvoje v minulém období a identifikace hlavních problémů.