STRATEGICKÉ, KONCEPČNÍ A ROZVOJOVÉ DOKUMENTY

(Čeština) Program rozvoje města Hranice na roky 2020 – 2030

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Strategický plán rozvoje městské části Praha 12 na období 2020 až 2026

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Strategický plán rozvoje města Trutnova na období 2020 – 2025

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Rozvoj dobrovolnictví v ČR

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Program rozvoje města Bílovce a rozvoj strategického řízení města

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Strategie bydlení města Brna 2018 – 2030

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Plán zdraví města Brna 2018 – 2030

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Koncepce rodinné politiky pro městkou část Praha 13 na období 2018 – 2024

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Integrovaná strategie bezpečnosti města Orlová

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Strategický plán Městské části Praha 13 na období 2018 – 2024

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.