STRATEGICKÉ, KONCEPČNÍ A ROZVOJOVÉ DOKUMENTY

Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016–2025

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Studie individuálních schopností starostů v obcích 1. typu

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Strategický plán udržitelného rozvoje městské části Praha 8 na období 2017 – 2026

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Zpracování strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014 – 2020

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst

Projekt „Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst“ (číslo projektu TB020MMR024) je realizován na základě výzkumné potřeby Ministerstva pro místní rozvoj ČR vyhlášené v programu BETA Technologické agentury České republiky. Doba řešení:2014-2015.

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary

ipru_kvIntegrované územní investice jsou nástrojem k realizaci územních strategií a efektivnímu využití investic. Jedním z těchto nástrojů je Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ), jehož vytvoření pro Karlovarskou aglomeraci bylo předmětem veřejné zakázky zpracovávané společností PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Mezinárodní komparace daňových opatření podporujících rodiny s dětmi

Komparativní analýza realizovaná na základě zadání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v období 06 – 08/2014. Cílem zakázky bylo provedení komparace daňových systémů v rámci 15 vybraných zemí OECD se zaměřením na pro-rodinná daňová opatření včetně jejich účinků a dopadů na situaci rodin, jejich příjmy a životní úroveň, pracovní aktivitu rodičů, vzdělání dětí apod. Na základě komparativní analýzy byla identifikována možná přenositelná daňová opatření do systému podpory rodin s dětmi v České republice a byl tak vytvořen podklad pro rozvíjení koncepční podpory rodin v rámci jednotlivých oblastí veřejných politik ČR.

Strategie ITI Plzeňské aglomerace

ITI2Tato studie byla vytvořena v rámci projektu „OPTP 2007-2013“, s registračním číslem projektu „CZ.1.08/3.2.00/14.00320“. Integrované územní investice (dále jen “ITI”) představují realizaci integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti, která zahrnuje klíčové investice řešící problémy daného území s využitím financování z více než jedné prioritní osy jednoho nebo více programů Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen “ESIF”).

Zpracování analytické části IPRÚ Liberec

1Předmětem projektu bylo zpracování socioekonomické analýzy území, problémové analýzy, analýzy potřeb a manažerského shrnutí pro Integrovaný plán rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ). Cílem analýzy bylo komplexní zhodnocení situace území, pojmenování a vyhodnocení vývojových trendů (pozitivních a negativních, vnějších a vnitřních), vyhodnocení efektu rozvoje v minulém období a identifikace hlavních problémů.