O NAS

Centrum Rozwoju Gmin i Regionów Sp. z o.o.

zajmuje się głównie pracą związaną z rozwojem regionalnym opartym na zasadach systemowego podejścia w planowaniu przestrzennym, które integruje proces planowania, procesy pracy, rozwoju zasobów ludzkich tworząc kompleksowe podejście do zarządzania zdarzeniami na danym obszarze. Na podstawie nowej dyscypliny – socjologii przestrzeni nadajemy nowy wymiar komunikacji w pracy architektów, regionalistów, planistów i urbanistów, pracowników socjalnych oraz pracowników służby zdrowia. Przeprowadzamy szkolenia z zakresu zasobów ludzkich, aktywnie uczestniczymy w polityce zatrudnienia i edukacji.

Przeprowadzamy prognozowanie regionalne z wykorzystaniem modelów socjoekonomicznychw oparciu o nowoczesne metody matematyczno-statystyczne, wielokryterialne analizy przestrzenne, GIS. Tworzymy scenariusze rozwoju, analizujemy wpływy nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale również w zakresie: optymalizacji sieci usług społecznych, zmian w strukturze zasiedlenia, finansowania gmin, rynku pracy – zatrudnienie, potencjał rozwojowy terenu, wpływy nowych zagrożeń społecznych, recesja gospodarcza.

Socjologia przestrzeni bada bieżące zmiany w społeczeństwie, zmieniające się potrzeby związane z działalnością w przestrzeni oraz integracją interdyscyplinarną. Poprzez połączenie procesów komunikacyjnych pomiędzy podmiotami rozwoju regionalnego dochodzi do kontroli platformy komunikacyjnej na danym terenie. Poprzez połączenie dyscyplin społecznych, socjoekonomicznych, środowiskowych oraz technicznych z planowaniem regionalnym, strategicznym, lokalnym oraz przestrzennym, uzyskujemy możliwość działania na obszarze, w którym żyjemy.