O NÁS

Spoločnosť PROCES – Centrum pre rozvoj obcí a regiónov, s.r.o.

je zameraná na prácu v oblasti regionálneho rozvoja, postavenom na princípoch systémového prístupu priestorového plánovania, ktoré integruje plánovacie postupy, pracovné procesy, rozvoj ľudských zdrojov, ako komplexný prístup k riadeniu udalostí v území. Na základe novej disciplíny – sociológia priestoru, rozvíjame komunikačnú dimenziu v práci architektov, regionalistov, územných plánovačov a urbanistov, pracovníkov v sociálnych i zdravotníckych službách. Vykonávame školenia v oblastiach rozvoja ľudských zdrojov, podieľame sa v aktívnej politike zamestnanosti a vzdelávania.

Vykonávame predikcie regiónov s využitím sociálno-ekonomických modelov, na základe moderných matematicko – štatistických metód, multikriteriálnych, priestorových analýz, GIS. Vytvárame rozvojové scenáre, analyzujeme dopady, nielen krízových situácií, ale aj v oblastiach: optimalizácia sietí sociálnych služieb, zmeny v štruktúre osídlenia, financovanie obcí, trh práce – zamestnanosť, rozvojový potenciál územia, dôsledky nových sociálnych rizík, ekonomická recesia.

Sociológia priestoru zaznamenáva súčasné zmeny v spoločnosti, meniace sa nároky na činnosť v priestore a multidisciplinárnu integráciu. Prepojením komunikačných procesov medzi aktérmi regionálneho rozvoja, je uplatnená supervízia komunikačnej platformy v území. Prepojením sociálnych, sociálno-ekonomických, environmentálnych, technických disciplín s regionálnym, strategickým, komunitným a územným plánovaním, získavame možnosť pôsobiť na území v ktorom žijeme.