REFERENCE

(Čeština) Zpracování strategického plánu rozvoje města Klášterce nad Ohří

Překlad není dostupný

(Čeština) Analýza struktury obecních bytů v ČR

Překlad není dostupný

(Čeština) Výzkum vnitrostátní migrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel ČR

Překlad není dostupný

(Čeština) Analýza dopadů rušení úřadů na socioekonomický vývoj v daných lokalitách

Překlad není dostupný

Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016–2025

Překlad není dostupný

Hodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013

Překlad není dostupný

Závěrečné vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP Severovýchod

Překlad není dostupný

Hodnocení dopadů realizovaných projektů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Překlad není dostupný

Situační analýza Ostrava – Podkladová analýza ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy

Překlad není dostupný

Evaluace projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

Překlad není dostupný