REFERENCE

(Čeština) Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Beroun

Překlad není dostupný

(Čeština) Program rozvoje města Hranice na roky 2020 – 2030

Překlad není dostupný

(Čeština) Strategický plán rozvoje městské části Praha 12 na období 2020 až 2026

Překlad není dostupný

(Čeština) Sociologická analýza ubytoven v Hranicích

Překlad není dostupný

(Čeština) Analýza absorpční kapacity operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027

Překlad není dostupný

(Čeština) Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany

Překlad není dostupný

(Čeština) Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji na obecní úrovni

Překlad není dostupný

(Čeština) Strategický plán rozvoje města Trutnova na období 2020 – 2025

Překlad není dostupný

(Čeština) Evaluace efektivity komunikačních aktivit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Překlad není dostupný

(Čeština) Rozvoj dobrovolnictví v ČR

Překlad není dostupný