REFERENCE

(Čeština) Koncepce rozvoje bydlení města Turnov na období 2024–2034 (v realizaci)

Překlad není dostupný

(Čeština) Aktualizace Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb (v realizaci)

Překlad není dostupný

(Čeština) 6. úplná aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) 2024 (v realizaci)

Překlad není dostupný

(Čeština) Koncepce bydlení statutárního města Přerov do roku 2035

Překlad není dostupný

(Čeština) Analýza institucionalizace a posílení motivace metropolitní spolupráce v pražsko-středočeském prostoru (TITSMV217) (v realizaci)

Překlad není dostupný

(Čeština) Ex-post evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Překlad není dostupný

(Čeština) Zmapování činností a na ně navázaných personálních kapacit v rámci podpory MŠ, ZŠ A SŠ na úrovni jednotlivých krajů

Překlad není dostupný

(Čeština) Výzkum stanovení ukazatelů rozvoje venkova a analýza jeho image jako součást vyhodnocování naplňování Koncepce rozvoje venkova

Překlad není dostupný

(Čeština) Studie usměrnění cestovního ruchu v regionu Šumavy

Překlad není dostupný

(Čeština) Územní studie – Vyhodnocení území ostravské aglomerace z hlediska rizika přehřívání

Překlad není dostupný