REFERENCE

(Čeština) Analýza institucionalizace a posílení motivace metropolitní spolupráce v pražsko-středočeském prostoru (TITSMV217) (v realizaci)

Překlad není dostupný

(Čeština) Ex-post evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (v realizaci)

Překlad není dostupný

(Čeština) Výzkum stanovení ukazatelů rozvoje venkova a analýza jeho image jako součást vyhodnocování naplňování Koncepce rozvoje venkova (v realizaci)

Překlad není dostupný

(Čeština) Studie usměrnění cestovního ruchu v regionu Šumavy (v realizaci)

Překlad není dostupný

(Čeština) Územní studie – Vyhodnocení území ostravské aglomerace z hlediska rizika přehřívání

Překlad není dostupný

(Čeština) Externí posouzení systému zajištění kvality na Akademii múzických umění v Praze

Překlad není dostupný

(Čeština) Koncepce kultury města Havířova 2022-2030

Překlad není dostupný

(Čeština) Metodické doporučení: Propojení strategických dokumentů s finančními zdroji

Překlad není dostupný

(Čeština) Aktualizace strategického plánu rozvoje města Hradec Králové do roku 2040

Překlad není dostupný

(Čeština) Hodnocení dopadu systémových změn ve vysokém školství

Překlad není dostupný