REFERENCE

(Čeština) Program rozvoje města Bílovce a rozvoj strategického řízení města

Překlad není dostupný

(Čeština) Analýza rozsahu výkonu veřejné správy v jednotlivých statutárních městech, městských částech a městských obvodech

Překlad není dostupný

(Čeština) Analýza vybraných prostorových aspektů veřejné správy a zlepšení dostupnosti jejích služeb

Překlad není dostupný

(Čeština) Výsledková evaluace specifických cílů OP PIK: Část 2: Výsledková evaluace SC 1.2

Překlad není dostupný

(Čeština) Strategie bydlení města Brna 2018 – 2030

Překlad není dostupný

(Čeština) Plán zdraví města Brna 2018 – 2030

Překlad není dostupný

(Čeština) Koncepce rodinné politiky pro městkou část Praha 13 na období 2018 – 2024

Překlad není dostupný

(Čeština) Integrovaná strategie bezpečnosti města Orlová

Překlad není dostupný

(Čeština) Ex post hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013

Překlad není dostupný

(Čeština) Dotazníkový průzkum občanů Jesenice

Překlad není dostupný