REFERENCJE

(Čeština) Výzkum stanovení ukazatelů rozvoje venkova a analýza jeho image jako součást vyhodnocování naplňování Koncepce rozvoje venkova

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Studie usměrnění cestovního ruchu v regionu Šumavy

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Územní studie – Vyhodnocení území ostravské aglomerace z hlediska rizika přehřívání

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Externí posouzení systému zajištění kvality na Akademii múzických umění v Praze

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Koncepce kultury města Havířova 2022-2030

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Metodické doporučení: Propojení strategických dokumentů s finančními zdroji

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Aktualizace strategického plánu rozvoje města Hradec Králové do roku 2040

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Hodnocení dopadu systémových změn ve vysokém školství

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Strategický plán rozvoje města Vítkova na období 2022-2031

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021 – 2030

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.