APLIKOVANÝ VÝZKUM

(Čeština) Analýza institucionalizace a posílení motivace metropolitní spolupráce v pražsko-středočeském prostoru (TITSMV217) (v realizaci)

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Výzkum stanovení ukazatelů rozvoje venkova a analýza jeho image jako součást vyhodnocování naplňování Koncepce rozvoje venkova

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Analýza absorpční kapacity operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Analýza rozsahu výkonu veřejné správy v jednotlivých statutárních městech, městských částech a městských obvodech

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Analýza vybraných prostorových aspektů veřejné správy a zlepšení dostupnosti jejích služeb

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Analýza a prognóza demografického vývoje obcí ve správním obvodu Zlínského kraje

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Analýza struktury obecních bytů v ČR (TAČR BETA)

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Analýza dopadů rušení úřadů na socioekonomický vývoj v daných lokalitách (TAČR BETA)

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Výzkum systému sběru dat ve veřejné správě (TAČR BETA)

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst

Projekt „Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst“ (číslo projektu TB020MMR024) je realizován na základě výzkumné potřeby Ministerstva pro místní rozvoj ČR vyhlášené v programu BETA Technologické agentury České republiky. Doba řešení:2014-2015.