APLIKOVANÝ VÝZKUM

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst

soudrznostProjekt „Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst“ (číslo projektu TB020MMR024) je realizován na základě výzkumné potřeby Ministerstva pro místní rozvoj ČR vyhlášené v programu BETA Technologické agentury České republiky. Doba řešení:2014-2015.

Udržitelný rozvoj v územním plánování

URvUPV rámci projektu Udržitelný rozvoj v územním plánování experti společnosti PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., řešili ve spolupráci s experty Atelieru T-plan, s.r.o., výzkumnou potřebu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, konkrétně Odboru územního plánování. Projekt byl financován z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace prostřednictvím programu TA ČR BETA. Předmětem projektu bylo získání informací o účinnosti nástrojů územního plánování vytvořených novou legislativní úpravou (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) pro zabezpečení požadavků udržitelného rozvoje při územně plánovací činnosti.

Analýza státní podpory aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje

Předmětem projektu bylo vytvoření komplexního pohledu na státní podporu zdravotnického výzkumu, analýza stávajících možností v oblasti aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví, biotechnologii a biomedicíně, včetně analýzy zahraničních přístupů a trendů v podpoře aplikovaného výzkumu v těchto oblastech.

Metody hodnocení dopadů politiky v oblasti ochrany životního prostředí

Cílem zpracované certifikované metodiky bylo vytvoření metodického postupu kvantitativního ekonomického hodnocení dopadů politik v oblasti ochrany životního prostředí na podniky, domácnosti a orgány veřejné správy. Vytvořená metodika má přispět k zvýšení inovativnosti, efektivity a sjednocení postupů praxe v oblasti hodnocení dopadu regulace (RIA) v oblasti ochrany životního prostředí.