APLIKOVANÝ VÝZKUM

(Čeština) Analýza absorpční kapacity operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027

Překlad není dostupný

(Čeština) Analýza rozsahu výkonu veřejné správy v jednotlivých statutárních městech, městských částech a městských obvodech

Překlad není dostupný

(Čeština) Analýza vybraných prostorových aspektů veřejné správy a zlepšení dostupnosti jejích služeb

Překlad není dostupný

(Čeština) Analýza a prognóza demografického vývoje obcí ve správním obvodu Zlínského kraje

Překlad není dostupný

(Čeština) Analýza struktury obecních bytů v ČR (TAČR BETA)

Překlad není dostupný

(Čeština) Analýza dopadů rušení úřadů na socioekonomický vývoj v daných lokalitách (TAČR BETA)

Překlad není dostupný

(Čeština) Výzkum systému sběru dat ve veřejné správě (TAČR BETA)

Překlad není dostupný

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst

Projekt „Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst“ (číslo projektu TB020MMR024) je realizován na základě výzkumné potřeby Ministerstva pro místní rozvoj ČR vyhlášené v programu BETA Technologické agentury České republiky. Doba řešení:2014-2015.

Udržitelný rozvoj v územním plánování

V rámci projektu Udržitelný rozvoj v územním plánování experti společnosti PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., řešili ve spolupráci s experty Atelieru T-plan, s.r.o., výzkumnou potřebu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, konkrétně Odboru územního plánování. Projekt byl financován z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace prostřednictvím programu TA ČR BETA. Předmětem projektu bylo získání informací o účinnosti nástrojů územního plánování vytvořených novou legislativní úpravou (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) pro zabezpečení požadavků udržitelného rozvoje při územně plánovací činnosti.

Analýza státní podpory aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje

Překlad není dostupný