SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

(Čeština) Plán rodinné politiky města Benešov

Překlad není dostupný

(Čeština) Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje pro všechny generace na období 2020-2030

Překlad není dostupný

(Čeština) Sociologická analýza ubytoven v Hranicích

Překlad není dostupný

(Čeština) Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji na obecní úrovni

Překlad není dostupný

(Čeština) Rozvoj dobrovolnictví v ČR

Překlad není dostupný

(Čeština) Plán zdraví města Brna 2018 – 2030

Překlad není dostupný

(Čeština) Koncepce rodinné politiky pro městkou část Praha 13 na období 2018 – 2024

Překlad není dostupný

Situační analýza Ostrava – Podkladová analýza ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy

Překlad není dostupný

Mezinárodní komparace daňových opatření podporujících rodiny s dětmi

Komparativní analýza realizovaná na základě zadání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v období 06 – 08/2014. Cílem zakázky bylo provedení komparace daňových systémů v rámci 15 vybraných zemí OECD se zaměřením na pro-rodinná daňová opatření včetně jejich účinků a dopadů na situaci rodin, jejich příjmy a životní úroveň, pracovní aktivitu rodičů, vzdělání dětí apod. Na základě komparativní analýzy byla identifikována možná přenositelná daňová opatření do systému podpory rodin s dětmi v České republice a byl tak vytvořen podklad pro rozvíjení koncepční podpory rodin v rámci jednotlivých oblastí veřejných politik ČR.

Analýza potřeb a procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Ostrava

Překlad není dostupný