Situační analýza Ostrava – Podkladová analýza ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy

Překlad není dostupný