GIS A PROSTOROVÉ ANALÝZY

(Čeština) 6. úplná aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) 2024 (v realizaci)

Překlad není dostupný

(Čeština) Studie usměrnění cestovního ruchu v regionu Šumavy

Překlad není dostupný

(Čeština) Územní studie – Vyhodnocení území ostravské aglomerace z hlediska rizika přehřívání

Překlad není dostupný

(Čeština) Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany

Překlad není dostupný

(Čeština) Analýza rozsahu výkonu veřejné správy v jednotlivých statutárních městech, městských částech a městských obvodech

Překlad není dostupný

(Čeština) Analýza vybraných prostorových aspektů veřejné správy a zlepšení dostupnosti jejích služeb

Překlad není dostupný

(Čeština) Analýza a prognóza demografického vývoje obcí ve správním obvodu Zlínského kraje

Překlad není dostupný

(Čeština) Multikriteriální analýza pilířů udržitelného rozvoje pro 4. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje

Překlad není dostupný

(Čeština) Socioekonomická analýza specifické oblasti Morkovsko-Koryčansko

Překlad není dostupný

(Čeština) 4. úplná aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) a rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ) ORP Česká Třebová 2016

Překlad není dostupný