GIS A PROSTOROVÉ ANALÝZY

(Čeština) 6. úplná aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) 2024 (v realizaci)

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Studie usměrnění cestovního ruchu v regionu Šumavy

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Územní studie – Vyhodnocení území ostravské aglomerace z hlediska rizika přehřívání

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Analýza rozsahu výkonu veřejné správy v jednotlivých statutárních městech, městských částech a městských obvodech

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Analýza vybraných prostorových aspektů veřejné správy a zlepšení dostupnosti jejích služeb

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Analýza a prognóza demografického vývoje obcí ve správním obvodu Zlínského kraje

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Multikriteriální analýza pilířů udržitelného rozvoje pro 4. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Socioekonomická analýza specifické oblasti Morkovsko-Koryčansko

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) 4. úplná aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) a rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ) ORP Česká Třebová 2016

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.