REFERENCJE

(Čeština) Koncepce rozvoje bydlení města Turnov na období 2024–2034 (v realizaci)

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Aktualizace Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb (v realizaci)

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) 6. úplná aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) 2024 (v realizaci)

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Koncepce bydlení statutárního města Přerov do roku 2035

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Analýza institucionalizace a posílení motivace metropolitní spolupráce v pražsko-středočeském prostoru (TITSMV217) (v realizaci)

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Ex-post evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Zmapování činností a na ně navázaných personálních kapacit v rámci podpory MŠ, ZŠ A SŠ na úrovni jednotlivých krajů

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Výzkum stanovení ukazatelů rozvoje venkova a analýza jeho image jako součást vyhodnocování naplňování Koncepce rozvoje venkova

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Studie usměrnění cestovního ruchu v regionu Šumavy

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Územní studie – Vyhodnocení území ostravské aglomerace z hlediska rizika přehřívání

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.