REFERENCJE

(Čeština) Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Beroun

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Program rozvoje města Hranice na roky 2020 – 2030

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Strategický plán rozvoje městské části Praha 12 na období 2020 až 2026

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Sociologická analýza ubytoven v Hranicích

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Analýza absorpční kapacity operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji na obecní úrovni

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Strategický plán rozvoje města Trutnova na období 2020 – 2025

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Evaluace efektivity komunikačních aktivit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Rozvoj dobrovolnictví v ČR

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.