REFERENCJE

(Čeština) Zpracování strategického plánu rozvoje města Klášterce nad Ohří

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Analýza struktury obecních bytů v ČR

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Výzkum vnitrostátní migrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel ČR

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Analýza dopadů rušení úřadů na socioekonomický vývoj v daných lokalitách

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016–2025

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Hodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Závěrečné vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP Severovýchod

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Hodnocení dopadů realizovaných projektů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Situační analýza Ostrava – Podkladová analýza ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Evaluace projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.