PUBLIKACJE

HRUŠKA – TVRDÝ, L.

Změny ve struktuře osídlení a jejich dopad na rozvoj měst a regionů

IN: Ostrava, 2012, 1. vydání, ISBN: 978–80–904810-4-6

HRUŠKA - TVRDÝ, L. a kol.

Socioekonomický atlas Ostravy

IN: Ostrava, 2011, 1. vydání, ISBN: 978-80-904810-2-2

HRUŠKA - TVRDÝ, L. a kol.

Industriální město v postindustriální společnosti (4. díl)

Závěrečná monografie

IN: Ostrava, 2011, 1. vydání, ISBN: 978-80-904810-1-5

HRUŠKA - TVRDÝ, L. a kol.

Industriální město v postindustriální společnosti (3. díl)

Komparace měst

IN: Ostrava, 2011, 1. vydání, ISBN: 978-80-904810-3-9

HRUŠKA - TVRDÝ, L. a kol.

Industriální město v postindustriální společnosti (2. díl)

Sousedství, komunity a lokality

IN: Ostrava, 2010, 1. vydání, ISBN: 978-80-904810-0-8

HRUŠKA - TVRDÝ, L. a kol.

Industriální město v postindustriální společnosti (1. díl)

IN: Ostrava, 2010, 1. vydání, ISBN: 978-80-248-2172-6

DOLEŽELOVÁ, H., HALÁSEK, D.

Služby v obecném hospodářském zájmu v EU. Komparace České republiky a Německa.

Ostrava: VŠB-TUO, 2010. ISBN 978-80-248-2099-6

FOLDYNOVÁ, I. – IVAN, I. – TVRDÝ, L.

Trh práce a krize v Moravskoslezském kraji.

IN: Sucháček, J (eds.) Regionální rozvoj včera dnes a zítra. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2009, str 63 -82. ISBN 978-80-248-1983-9.

TVRDÝ, L.

Změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti.
Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1729-3.

TVRDÝ, L. - IVAN, I.

Sociodemografické faktory ovlivňující vzdálenost migrace a její vývoj.
Regionální studia, roč. 2008, číslo 1, str. 2 -8. ISSN 1803-1471.

TVRDÝ, L.

Kapitola Sociologie
IN: MALINOVSKÝ, J. a kol. Regionální rozvoj – východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Praha: Linde. 2008. ISBN: 978-80-7201-699-0

KELLER, J.; TVRDÝ, L;

Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna.
Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-86429-78-6.

TVRDÝ, L. – IVAN, I. – HOLEŠINSKÁ, L. a kol.

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu.
Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2007. ISBN: 978-80-248-1665-4.

KELLER, J. TVRDÝ, L.

Seriál “Práce a Vzdělání” v časopise Ekonom 43/2006 až 2/2007.
Celkem 10 dílů v části analýzy.

TVRDÝ, L. - IVAN, I.

Změny v prostorovém pohybu obyvatelstva Moravskoslezského kraje.
IN: Sborník Území, znalosti a rozvoj v rámci konference Zvyšování konkurenceschopnosti aneb nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů , Ostrava: VSB-TU Ostrava, Ekf, Katedra regionální a environmentální ekonomiky, 2007. ISBN 978-80-248-1554-1

IVAN, I. – TVRDÝ, L.

Regionalizace Moravskoslezského kraje 2001 .
IN: Sympozium GIS Ostrava 2007, Ostrava: VSB-TU Ostrava, HGF, Institut geoinformatiky, 2007

KUTSCHERAUER, A. a kol.

Řízení regionální a místní správy.
DHV: Ostrava, 2006 Přílohy

TVRDÝ, L. – ZAJÍC, L.

Případové studie inovativních metod a přístupů v rozvoji územních jednotek .
In: Mezinárodni konference Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. Ostrava: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoj 2006.