KONTAKTY

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Moravská 758/95, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

IČ: 28576217

DIČ: CZ28576217

Tel.: +420 595 136 023

E-mail: info@rozvoj-obce.cz

.

PhDr. Andrea Hrušková – jednatel a ředitel společnosti

+420 739 515 848

andrea.hruskova@rozvoj-obce.cz

Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. – zástupce ředitele společnosti

+420 604 279 758

lubor.hruska@rozvoj-obce.cz

Ing. Ivana Foldynová, Ph.D. – prokurista společnosti, hlavní expert společnosti

+420 733 343 248

ivana.foldynova@rozvoj-obce.cz

Sdělení pro obchodní partnery:

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. upozorňuje své obchodní partnery ve smyslu § 431 zákona č. 89/2012 Sb., že její jednotliví zaměstnanci jsou oprávněni jednat jen v rozsahu jim uděleného pověření a jen ve věcech obvyklých pro jejich pracovní pozici. Uzavírat smlouvy anebo činit právní jednání může za PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. vždy pouze její statutární orgán (způsobem jednání navenek zapsaným do obchodního rejstříku) nebo osoby těmito statutárními zástupci výslovně k tomu pověřené na základě speciální písemné plné moci či pověření, které budou výslovně obsahovat zmocnění k takovému úkonu. Každá smlouva, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně písemnou formu.