KONCEPCE BYDLENÍ

(Čeština) Koncepce bydlení statutárního města Přerov do roku 2035 – probíhající

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Koncepce rozvoje bydlení statutárního města Opava na období 2021 až 2030

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Sociologická analýza ubytoven v Hranicích

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Strategie bydlení města Brna 2018 – 2030

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Analýza struktury obecních bytů v ČR

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Situační analýza Ostrava – Podkladová analýza ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Analýza a řešení problematiky ubytoven na území SMO v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

ubytovnyV rámci projektu „Analýza a řešení problematiky ubytoven na území statutárního města Ostravy v krátkodobém a dlouhodobém horizontu“ společnost PROCES provedla rozsáhlou analýzu současného stavu komerčních ubytoven na území města včetně struktury v nich ubytovaných osob.

av

Provedení situačních analýz formou aplikovaných výzkumů v lokalitách vybraných ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v roce 2012 a 2013 – lokalita Mikulovice, město Šternberk

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Bytová politika SMO na úrovni magistrátu a jednotlivých městských obvodů včetně rozboru financování

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Studie o stavu bezdomovectví

bezdStudii o stavu bezdomovectví pro Magistrát města Ostravy zpracoval v roce 2012 společný tým odborníků konsorcia společnosti PROCES a výzkumné instituce ACCENDO. Cílem tohoto projektu výzkumné povahy byla analýza jevů spojených s bezdomovectvím, zmapování výskytu bezdomovců a jejich struktury na území města Ostravy.