Analýza a řešení problematiky ubytoven na území SMO v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

ubytovnyV rámci projektu „Analýza a řešení problematiky ubytoven na území statutárního města Ostravy v krátkodobém a dlouhodobém horizontu“ společnost PROCES provedla rozsáhlou analýzu současného stavu komerčních ubytoven na území města včetně struktury v nich ubytovaných osob. Bylo provedeno zmapování ubytoven na území SMO včetně kapacit, technických parametrů, smluvních podmínek ubytování, provozních řádů, jehož výsledkem je pasport ubytoven. Na základě výsledků analytické části byly pro Statutární město Ostravu vypracovány v oblasti sociální a bytové politiky města strategické směry k řešení problematiky ubytoven a bydlení obecně.