KONCEPCE BYDLENÍ

(Čeština) Koncepce rozvoje bydlení města Turnov na období 2024–2034 (v realizaci)

Překlad není dostupný

(Čeština) Koncepce bydlení statutárního města Přerov do roku 2035

Překlad není dostupný

(Čeština) Koncepce rozvoje bydlení statutárního města Opava na období 2021 až 2030

Překlad není dostupný

(Čeština) Sociologická analýza ubytoven v Hranicích

Překlad není dostupný

(Čeština) Strategie bydlení města Brna 2018 – 2030

Překlad není dostupný

(Čeština) Analýza struktury obecních bytů v ČR

Překlad není dostupný

Situační analýza Ostrava – Podkladová analýza ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy

Překlad není dostupný

Analýza a řešení problematiky ubytoven na území SMO v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

ubytovnyV rámci projektu „Analýza a řešení problematiky ubytoven na území statutárního města Ostravy v krátkodobém a dlouhodobém horizontu“ společnost PROCES provedla rozsáhlou analýzu současného stavu komerčních ubytoven na území města včetně struktury v nich ubytovaných osob.

av

Provedení situačních analýz formou aplikovaných výzkumů v lokalitách vybraných ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v roce 2012 a 2013 – lokalita Mikulovice, město Šternberk

Překlad není dostupný

Bytová politika SMO na úrovni magistrátu a jednotlivých městských obvodů včetně rozboru financování

Překlad není dostupný