KONCEPCE BYDLENÍ

(Čeština) Koncepce rozvoje bydlení statutárního města Opava na období 2021 až 2030

Překlad není dostupný

(Čeština) Sociologická analýza ubytoven v Hranicích

Překlad není dostupný

(Čeština) Strategie bydlení města Brna 2018 – 2030

Překlad není dostupný

(Čeština) Analýza struktury obecních bytů v ČR

Překlad není dostupný

Situační analýza Ostrava – Podkladová analýza ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy

Překlad není dostupný

Analýza a řešení problematiky ubytoven na území SMO v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

ubytovnyV rámci projektu „Analýza a řešení problematiky ubytoven na území statutárního města Ostravy v krátkodobém a dlouhodobém horizontu“ společnost PROCES provedla rozsáhlou analýzu současného stavu komerčních ubytoven na území města včetně struktury v nich ubytovaných osob.

av

Provedení situačních analýz formou aplikovaných výzkumů v lokalitách vybraných ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v roce 2012 a 2013 – lokalita Mikulovice, město Šternberk

Překlad není dostupný

Bytová politika SMO na úrovni magistrátu a jednotlivých městských obvodů včetně rozboru financování

Překlad není dostupný

Studie o stavu bezdomovectví

bezdStudii o stavu bezdomovectví pro Magistrát města Ostravy zpracoval v roce 2012 společný tým odborníků konsorcia společnosti PROCES a výzkumné instituce ACCENDO. Cílem tohoto projektu výzkumné povahy byla analýza jevů spojených s bezdomovectvím, zmapování výskytu bezdomovců a jejich struktury na území města Ostravy.

Strategické plánování v oblasti bydlení a územního plánování Statutárního města Ostravy

byt2Při realizaci projektu „Strategické plánování v oblasti bydlení a územního plánování Statutárního města Ostravy“ byl vytvořen koncepční dokument k řešení bytové situace obyvatel na území statutárního města Ostravy pro období dalších 15 let.