V REALIZACI

(Čeština) Komunitní plán sociálních služeb SO ORP Slaný na období 2025-2028 (v realizaci)

Překlad není dostupný

(Čeština) Koncepce rozvoje bydlení města Turnov na období 2024–2034 (v realizaci)

Překlad není dostupný

(Čeština) Aktualizace Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb (v realizaci)

Překlad není dostupný

(Čeština) 6. úplná aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) 2024 (v realizaci)

Překlad není dostupný

(Čeština) Koncepce bydlení statutárního města Přerov do roku 2035

Překlad není dostupný

(Čeština) Analýza institucionalizace a posílení motivace metropolitní spolupráce v pražsko-středočeském prostoru (TITSMV217) (v realizaci)

Překlad není dostupný

(Čeština) Výzkum stanovení ukazatelů rozvoje venkova a analýza jeho image jako součást vyhodnocování naplňování Koncepce rozvoje venkova

Překlad není dostupný