STRATEGICKÉ, KONCEPČNÍ A ROZVOJOVÉ DOKUMENTY

(Čeština) Koncepce bydlení statutárního města Přerov do roku 2035 – probíhající

Překlad není dostupný

(Čeština) Výzkum stanovení ukazatelů rozvoje venkova a analýza jeho image jako součást vyhodnocování naplňování Koncepce rozvoje venkova (v realizaci)

Překlad není dostupný

(Čeština) Koncepce kultury města Havířova 2022-2030

Překlad není dostupný

(Čeština) Metodické doporučení: Propojení strategických dokumentů s finančními zdroji

Překlad není dostupný

(Čeština) Aktualizace strategického plánu rozvoje města Hradec Králové do roku 2040

Překlad není dostupný

(Čeština) Strategický plán rozvoje města Vítkova na období 2022-2031

Překlad není dostupný

(Čeština) Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021 – 2030

Překlad není dostupný

(Čeština) Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – Zlín 2030

Překlad není dostupný

(Čeština) Plán rodinné politiky města Benešov

Překlad není dostupný

(Čeština) Koncepce rozvoje bydlení statutárního města Opava na období 2021 až 2030

Překlad není dostupný