STRATEGICKÉ, KONCEPČNÍ A ROZVOJOVÉ DOKUMENTY

(Čeština) Výzkum stanovení ukazatelů rozvoje venkova a analýza jeho image jako součást vyhodnocování naplňování Koncepce rozvoje venkova (v realizaci)

Překlad není dostupný

(Čeština) Koncepce kultury města Havířova 2022-2030

Překlad není dostupný

(Čeština) Metodické doporučení: Propojení strategických dokumentů s finančními zdroji

Překlad není dostupný

(Čeština) Aktualizace strategického plánu rozvoje města Hradec Králové do roku 2040

Překlad není dostupný

(Čeština) Strategický plán rozvoje města Vítkova na období 2022-2031

Překlad není dostupný

(Čeština) Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021 – 2030

Překlad není dostupný

(Čeština) Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – Zlín 2030

Překlad není dostupný

(Čeština) Plán rodinné politiky města Benešov

Překlad není dostupný

(Čeština) Koncepce rozvoje bydlení statutárního města Opava na období 2021 až 2030

Překlad není dostupný

(Čeština) Integrovaná územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021-2027

Překlad není dostupný