STRATEGICKÉ, KONCEPČNÍ A ROZVOJOVÉ DOKUMENTY

(Čeština) Komunitní plán sociálních služeb SO ORP Slaný na období 2025-2028 (v realizaci)

Překlad není dostupný

(Čeština) Aktualizace Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb (v realizaci)

Překlad není dostupný

(Čeština) Koncepce bydlení statutárního města Přerov do roku 2035

Překlad není dostupný

(Čeština) Strategický plán rozvoje města Slaný, vč ekonomické strategické analýzy

Překlad není dostupný

(Čeština) Výzkum stanovení ukazatelů rozvoje venkova a analýza jeho image jako součást vyhodnocování naplňování Koncepce rozvoje venkova

Překlad není dostupný

(Čeština) Koncepce kultury města Havířova 2022-2030

Překlad není dostupný

(Čeština) Metodické doporučení: Propojení strategických dokumentů s finančními zdroji

Překlad není dostupný

(Čeština) Aktualizace strategického plánu rozvoje města Hradec Králové do roku 2040

Překlad není dostupný

(Čeština) Strategický plán rozvoje města Vítkova na období 2022-2031

Překlad není dostupný

(Čeština) Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021 – 2030

Překlad není dostupný