STRATEGICKÉ, KONCEPČNÍ A ROZVOJOVÉ DOKUMENTY

(Čeština) Program rozvoje města Hranice na roky 2020 – 2030

Překlad není dostupný

(Čeština) Strategický plán rozvoje městské části Praha 12 na období 2020 až 2026

Překlad není dostupný

(Čeština) Strategický plán rozvoje města Trutnova na období 2020 – 2025

Překlad není dostupný

(Čeština) Rozvoj dobrovolnictví v ČR

Překlad není dostupný

(Čeština) Program rozvoje města Bílovce a rozvoj strategického řízení města

Překlad není dostupný

(Čeština) Strategie bydlení města Brna 2018 – 2030

Překlad není dostupný

(Čeština) Plán zdraví města Brna 2018 – 2030

Překlad není dostupný

(Čeština) Koncepce rodinné politiky pro městkou část Praha 13 na období 2018 – 2024

Překlad není dostupný

(Čeština) Integrovaná strategie bezpečnosti města Orlová

Překlad není dostupný

(Čeština) Strategický plán Městské části Praha 13 na období 2018 – 2024

Překlad není dostupný