REFERENCES

(Čeština) Koncepce bydlení statutárního města Přerov do roku 2035 – probíhající

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Analýza institucionalizace a posílení motivace metropolitní spolupráce v pražsko-středočeském prostoru (TITSMV217) (v realizaci)

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Ex-post evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Výzkum stanovení ukazatelů rozvoje venkova a analýza jeho image jako součást vyhodnocování naplňování Koncepce rozvoje venkova (v realizaci)

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Studie usměrnění cestovního ruchu v regionu Šumavy

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Územní studie – Vyhodnocení území ostravské aglomerace z hlediska rizika přehřívání

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Externí posouzení systému zajištění kvality na Akademii múzických umění v Praze

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Koncepce kultury města Havířova 2022-2030

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Metodické doporučení: Propojení strategických dokumentů s finančními zdroji

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Aktualizace strategického plánu rozvoje města Hradec Králové do roku 2040

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.