REFERENCES

(Čeština) Efektivní a udržitelné nakládání s potravinovými odpady v obcích (v realizaci)

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Komunitní plán sociálních služeb SO ORP Slaný na období 2025-2028 (v realizaci)

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Koncepce rozvoje bydlení města Turnov na období 2024–2034 (v realizaci)

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Aktualizace Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb (v realizaci)

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) 6. úplná aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) 2024 (v realizaci)

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Koncepce bydlení statutárního města Přerov do roku 2035

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Analýza institucionalizace a posílení motivace metropolitní spolupráce v pražsko-středočeském prostoru (TITSMV217) (v realizaci)

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Ex-post evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Strategický plán rozvoje města Slaný, vč ekonomické strategické analýzy

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Zmapování činností a na ně navázaných personálních kapacit v rámci podpory MŠ, ZŠ A SŠ na úrovni jednotlivých krajů

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.