REFERENCES

(Čeština) Zpracování strategického plánu rozvoje města Klášterce nad Ohří

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Analýza struktury obecních bytů v ČR

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Výzkum vnitrostátní migrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel ČR

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Analýza dopadů rušení úřadů na socioekonomický vývoj v daných lokalitách

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016–2025

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Hodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Závěrečné vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP Severovýchod

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Hodnocení dopadů realizovaných projektů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Situační analýza Ostrava – Podkladová analýza ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Evaluace projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.