REFERENCES

(Čeština) Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Beroun

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Program rozvoje města Hranice na roky 2020 – 2030

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Strategický plán rozvoje městské části Praha 12 na období 2020 až 2026

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Sociologická analýza ubytoven v Hranicích

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Analýza absorpční kapacity operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji na obecní úrovni

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Strategický plán rozvoje města Trutnova na období 2020 – 2025

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Evaluace efektivity komunikačních aktivit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Rozvoj dobrovolnictví v ČR

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.