TRH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ

(Čeština) Hodnocení dopadu systémových změn ve vysokém školství

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Analýza absorpční kapacity operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Inovace výuky studijního programu Stavební inženýrství ve studijních oborech Městské stavitelství a inženýrství a Správa majetku a provoz budov

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Monitoring trhu práce za účelem zjištění požadavků trhu práce na absolventy konkrétních oborů Univerzity obrany v Brně

Realizace vzdělávání v oblasti manažerských schopností řídících pracovníků, komunikačních a odborných dovedností inspektorů

V rámci projektu byly v období let 2011 – 2012 realizovány kurzy pro všech 7 poboček Českého báňského úřadu za účelem zvýšení kvality činnosti inspektorů. Kurzům předcházela předběžná analýza znalostí zaměstnanců Českého báňského úřadu, na jejímž základě byl sestaven konkrétně zacílený školicí program.

Výběrové řízení – externí evaluace vytvořených vzdělávacích programů

Projekt byl zaměřen na evaluaci studijních materiálů (skript) na základě speciální metodiky evaluace vyvinuté experty společnosti PROCES. Tato metodika je založena na metodě sémantického diferenciálu.

Analýza postoje vzdělavatelů a zaměstnavatelů k uznávání neformálního vzdělávání

neformAnalýza postoje vzdělavatelů a zaměstnavatelů k uznávání neformálního vzdělávání byla realizována prostřednictvím kvalitativního a kvantitativního průzkumu se vzdělavateli a zaměstnavateli.

Zlepšení systému řízení lidských zdrojů ORP Benešov

benesovV rámci zakázky Zlepšení systému řízení lidských zdrojů obce s rozšířenou působností Benešov (2011) byl vypracován plán rozvoje úřadu. Za účelem zlepšení systému řízení lidských zdrojů a manažerských dovedností bylo realizováno odborné poradenství (aktivita I.) a proběhla realizace vzdělávacích aktivit (aktivita II.).