Výběrové řízení – externí evaluace vytvořených vzdělávacích programů

Projekt byl zaměřen na evaluaci studijních materiálů (skript) na základě speciální metodiky evaluace vyvinuté experty společnosti PROCES. Tato metodika je založena na metodě sémantického diferenciálu. Hodnoceny byly tyto tematické oblasti: Strategické řízení, Osobní efektivita manažera veřejného sektoru a manažerské úkoly, Řízení veřejných financí, Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru, Řízení vztahu se zákazníkem, Aktuální otázky z veřejného sektoru. Následně byla sestavena doporučení a návrhy na zvýšení kvality vzdělávacích materiálů.