GIS A PROSTOROVÉ ANALÝZY

(Čeština) 6. úplná aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) 2024 (v realizaci)

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Studie usměrnění cestovního ruchu v regionu Šumavy

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Územní studie – Vyhodnocení území ostravské aglomerace z hlediska rizika přehřívání

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Analýza rozsahu výkonu veřejné správy v jednotlivých statutárních městech, městských částech a městských obvodech

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Analýza vybraných prostorových aspektů veřejné správy a zlepšení dostupnosti jejích služeb

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Analýza a prognóza demografického vývoje obcí ve správním obvodu Zlínského kraje

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Multikriteriální analýza pilířů udržitelného rozvoje pro 4. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Socioekonomická analýza specifické oblasti Morkovsko-Koryčansko

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) 4. úplná aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) a rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ) ORP Česká Třebová 2016

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.