GIS A PROSTOROVÉ ANALÝZY

(Čeština) Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Analýza rozsahu výkonu veřejné správy v jednotlivých statutárních městech, městských částech a městských obvodech

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Analýza vybraných prostorových aspektů veřejné správy a zlepšení dostupnosti jejích služeb

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Analýza a prognóza demografického vývoje obcí ve správním obvodu Zlínského kraje

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Multikriteriální analýza pilířů udržitelného rozvoje pro 4. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Socioekonomická analýza specifické oblasti Morkovsko-Koryčansko

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) 4. úplná aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) a rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ) ORP Česká Třebová 2016

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Analýza dopadů rušení úřadů na socioekonomický vývoj v daných lokalitách (TAČR BETA)

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Technická pomoc pro 4. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů ORP Havířov 2016

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav 2016

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.