GIS A PROSTOROVÉ ANALÝZY

(Čeština) 6. úplná aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) 2024 (v realizaci)

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Studie usměrnění cestovního ruchu v regionu Šumavy

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Územní studie – Vyhodnocení území ostravské aglomerace z hlediska rizika přehřívání

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Analýza rozsahu výkonu veřejné správy v jednotlivých statutárních městech, městských částech a městských obvodech

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Analýza vybraných prostorových aspektů veřejné správy a zlepšení dostupnosti jejích služeb

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Analýza a prognóza demografického vývoje obcí ve správním obvodu Zlínského kraje

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Multikriteriální analýza pilířů udržitelného rozvoje pro 4. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Socioekonomická analýza specifické oblasti Morkovsko-Koryčansko

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) 4. úplná aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) a rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ) ORP Česká Třebová 2016

Sorry, this entry is only available in Čeština.