APLIKOVANÝ VÝZKUM

(Čeština) Analýza absorpční kapacity operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Analýza rozsahu výkonu veřejné správy v jednotlivých statutárních městech, městských částech a městských obvodech

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Analýza vybraných prostorových aspektů veřejné správy a zlepšení dostupnosti jejích služeb

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Analýza a prognóza demografického vývoje obcí ve správním obvodu Zlínského kraje

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Analýza struktury obecních bytů v ČR (TAČR BETA)

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Analýza dopadů rušení úřadů na socioekonomický vývoj v daných lokalitách (TAČR BETA)

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Výzkum systému sběru dat ve veřejné správě (TAČR BETA)

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst

Projekt „Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst“ (číslo projektu TB020MMR024) je realizován na základě výzkumné potřeby Ministerstva pro místní rozvoj ČR vyhlášené v programu BETA Technologické agentury České republiky. Doba řešení:2014-2015.

Udržitelný rozvoj v územním plánování

V rámci projektu Udržitelný rozvoj v územním plánování experti společnosti PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., řešili ve spolupráci s experty Atelieru T-plan, s.r.o., výzkumnou potřebu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, konkrétně Odboru územního plánování. Projekt byl financován z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace prostřednictvím programu TA ČR BETA. Předmětem projektu bylo získání informací o účinnosti nástrojů územního plánování vytvořených novou legislativní úpravou (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) pro zabezpečení požadavků udržitelného rozvoje při územně plánovací činnosti.

Analýza státní podpory aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje

The subject of matter of this contract is the “Analysis of the State aid for applied medical research and development“. The main goal is to draw up a report focused on possibilities and forms of State aid in the field of applied medical research and development including an analysis of current options of State aid in the filed of applied research in health care, biotechnology an biomedicine.