APLIKOVANÝ VÝZKUM

(Čeština) Analýza institucionalizace a posílení motivace metropolitní spolupráce v pražsko-středočeském prostoru (TITSMV217) (v realizaci)

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Výzkum stanovení ukazatelů rozvoje venkova a analýza jeho image jako součást vyhodnocování naplňování Koncepce rozvoje venkova

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Analýza absorpční kapacity operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Analýza rozsahu výkonu veřejné správy v jednotlivých statutárních městech, městských částech a městských obvodech

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Analýza vybraných prostorových aspektů veřejné správy a zlepšení dostupnosti jejích služeb

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Analýza a prognóza demografického vývoje obcí ve správním obvodu Zlínského kraje

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Analýza struktury obecních bytů v ČR (TAČR BETA)

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Analýza dopadů rušení úřadů na socioekonomický vývoj v daných lokalitách (TAČR BETA)

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Výzkum systému sběru dat ve veřejné správě (TAČR BETA)

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst

Projekt „Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst“ (číslo projektu TB020MMR024) je realizován na základě výzkumné potřeby Ministerstva pro místní rozvoj ČR vyhlášené v programu BETA Technologické agentury České republiky. Doba řešení:2014-2015.