EVALUACE

(Čeština) Ex-post evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Výzkum stanovení ukazatelů rozvoje venkova a analýza jeho image jako součást vyhodnocování naplňování Koncepce rozvoje venkova

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Externí posouzení systému zajištění kvality na Akademii múzických umění v Praze

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Metodické doporučení: Propojení strategických dokumentů s finančními zdroji

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Hodnocení dopadu systémových změn ve vysokém školství

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Evaluace projektů pedagogických fakult a fakult vzdělávajících učitele financovaných z OP VVV

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Evaluace efektivity komunikačních aktivit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Sorry, this entry is only available in Čeština.

(Čeština) Ex post hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Hodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013

Sorry, this entry is only available in Čeština.

Závěrečné vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP Severovýchod

Sorry, this entry is only available in Čeština.