APLIKOVANÝ VÝZKUM

(Čeština) Analýza absorpční kapacity operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Analýza rozsahu výkonu veřejné správy v jednotlivých statutárních městech, městských částech a městských obvodech

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Analýza vybraných prostorových aspektů veřejné správy a zlepšení dostupnosti jejích služeb

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Analýza a prognóza demografického vývoje obcí ve správním obvodu Zlínského kraje

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Analýza struktury obecních bytů v ČR (TAČR BETA)

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Analýza dopadů rušení úřadů na socioekonomický vývoj v daných lokalitách (TAČR BETA)

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Výzkum systému sběru dat ve veřejné správě (TAČR BETA)

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst

Projekt „Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst“ (číslo projektu TB020MMR024) je realizován na základě výzkumné potřeby Ministerstva pro místní rozvoj ČR vyhlášené v programu BETA Technologické agentury České republiky. Doba řešení:2014-2015.

Udržitelný rozvoj v územním plánování

V rámci projektu Udržitelný rozvoj v územním plánování experti společnosti PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., řešili ve spolupráci s experty Atelieru T-plan, s.r.o., výzkumnou potřebu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, konkrétně Odboru územního plánování. Projekt byl financován z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace prostřednictvím programu TA ČR BETA. Předmětem projektu bylo získání informací o účinnosti nástrojů územního plánování vytvořených novou legislativní úpravou (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) pro zabezpečení požadavků udržitelného rozvoje při územně plánovací činnosti.

Analýza státní podpory aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje

Leider ist der Eintrag nur auf English und Čeština verfügbar.