APLIKOVANÝ VÝZKUM

(Čeština) Analýza institucionalizace a posílení motivace metropolitní spolupráce v pražsko-středočeském prostoru (TITSMV217) (v realizaci)

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Výzkum stanovení ukazatelů rozvoje venkova a analýza jeho image jako součást vyhodnocování naplňování Koncepce rozvoje venkova

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Analýza absorpční kapacity operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Analýza rozsahu výkonu veřejné správy v jednotlivých statutárních městech, městských částech a městských obvodech

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Analýza vybraných prostorových aspektů veřejné správy a zlepšení dostupnosti jejích služeb

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Analýza a prognóza demografického vývoje obcí ve správním obvodu Zlínského kraje

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Analýza struktury obecních bytů v ČR (TAČR BETA)

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Analýza dopadů rušení úřadů na socioekonomický vývoj v daných lokalitách (TAČR BETA)

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Výzkum systému sběru dat ve veřejné správě (TAČR BETA)

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst

Projekt „Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst“ (číslo projektu TB020MMR024) je realizován na základě výzkumné potřeby Ministerstva pro místní rozvoj ČR vyhlášené v programu BETA Technologické agentury České republiky. Doba řešení:2014-2015.