VYBRANÉ PROJEKTY

(Čeština) Ex-post evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Studie usměrnění cestovního ruchu v regionu Šumavy

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Územní studie – Vyhodnocení území ostravské aglomerace z hlediska rizika přehřívání

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Metodické doporučení: Propojení strategických dokumentů s finančními zdroji

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Hodnocení dopadu systémových změn ve vysokém školství

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Analýza absorpční kapacity operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji na obecní úrovni

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Marketingová strategie (Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025)

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území

Metodika je výstupem výzkumného projektu Technologické agentury České republiky Udržitelný rozvoj v územním plánování financovaného z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (č. TB010MMR028). Výzkumný projekt byl zpracováván na základě zadání výzkumné potřeby Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.