VYBRANÉ PROJEKTY

(Čeština) Strategický plán rozvoje městské části Praha 12 na období 2020 až 2026

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Analýza absorpční kapacity operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji na obecní úrovni

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Marketingová strategie (Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025)

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území

Metodika je výstupem výzkumného projektu Technologické agentury České republiky Udržitelný rozvoj v územním plánování financovaného z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (č. TB010MMR028). Výzkumný projekt byl zpracováván na základě zadání výzkumné potřeby Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.